Hotline : 0971.152.295 | 097.115.2295 | 0906.650.743

Ngành vòng bi

Cách tra cứu vòng bi công nghiệp SKF phần 2

Giới thiệu về các ký hiệu cơ bản của vòng bi công nghiệp SKF Ký hiệu của ổ lăn bao gồm tổ hợp của các chữ số hoặc chữ cái kết hợp lại với nhau và từng chữ này không có một ý nghĩa cụ thể trực tiếp. Do đó, hệ thống ký hiệu của […]

 Tác giả: Vòng bi Vĩnh Thịnh

Cách tra cứu vòng bi công nghiệp SKF phần 1

Ký hiệu dải ổ lăn Với vòng bi công nghiệp SKF. Mỗi ổ lăn tiêu chuẩn đều thuộc về một dải ổ lăn nào đó, được nhận biết bằng ký hiệu cơ bản bỏ đi thành phần xác định kính cỡ ổ lăn. Ký hiệu dải ổ lăn thường bao gồm một tiếp vị ngữ […]

 Tác giả: Vòng bi Vĩnh Thịnh